TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK UZMANLIK VE TİCARET MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Ticaret Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik ve uzman arabuluculuk faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

1. GÜN:

TİCARET HUKUKU TEORİK EĞİTİM
 • Ticari hükümler
 • Ticari örf ve âdet
 • Ticari işler
 • Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri • Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler • Dava şartı olarak arabuluculuk • Ticari davalarda bilirkişilik
 • Zamanaşımı
 • Teselsül karinesi
 • Ticari işlerde faiz
 • Ticari işletme
 • Tacir
 • Tacir olmanın hükümleri
 • Ticaret Sicili
 • Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
 • Haksız Rekabet
 • Hukuki sorumluluk
 • Ceza sorumluluğu
 • Ticari Defterler
 • Cari Hesap
 • Ticaret Şirketleri
  • Kollektif Şirket
  • Komandit Şirket
  • Anonim Şirket
  • Limited Şirket
 • Kıymetli Evrak
  • Nama Yazılı Senetler
  • Hamile Yazılı Senetler
 • Kambiyo Senetleri
  • Poliçe
  • Çek
 • Taşıma İşleri
  • Eşya Taşıma
  • Yolcu Taşıma

2. GÜN:

ARABULUCULUK UYGULAMA EĞİTİMİ
 • Ticaret Hukukunda Arabuluculuk
 • Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
 • Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
 • Ticaret hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi
 • Ticaret Hukukunda Dava Şartı Olarak Düzenlenen Arabuluculuk Süreci
 • Örnek Olaylar Üzerinden Arabuluculuk Uygulaması

3. GÜN:

BİLİRKİŞİLİK UYGULAMA EĞİTİMİ
 • Ticari Davalarda Bilirkişilik
 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi
 • Bilirkişilerin Kurul Oluşturacak Şekilde Çalışmaları
 • Bilirkişi Ücreti ve Avans
 • İhtiyatî Haciz – Bilirkişi
 • Araştırma ve İnceleme
 • Bilirkişiye Başvurulması
 • Bilirkişi Raporuna İtiraz
 • Bilirkişili Seçimi İlgili Örnek İncelemeler
 • Ceza ve Hukuk Yargılaması
 • Araştırma Esasları
 • Hukuki Statü ve Sorumluluk
 • Bilirkişi Rapor Örnekleri

Program Yer ve Tarihleri:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

1.200 TL (KDV Dahil)

Programın Süresi:

Üç gün toplam 24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Uzmanlık ve Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.