İCRA VE İFLAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde İcra ve İflas Mevzuatından kaynaklı konularda iflas idare memurluğu ve bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

TAKİP TALEBİ Asıl Alacak
İşlemiş faizi
Protesto
Çek tazminatı
Komisyon + ihbar masrafı
İlama bağlı feri alacaklar
Takip çıkışı
TBK 100. MADDE  UYGULAMASI
DOSYA (KAPAK) HESABI Takip çıkışı
Takip Sonrası işleyen Faiz
İcra Masrafı
Vekalet Ücreti
Tahsil Harcı
Dosya Borcu
REDDİYAT Tahsil Harcı
Cezaevi Harcı
Damga vergisi

Üç temel belgenin incelemesinden sonra ikinci bölümde Bilirkişi raporu hazırlanması sırasında karşılaşabileceğimiz bir çok özel durumu değerlendiriyoruz (İlamlı takip sonrası kararın değişmesi, kararın bozulması, icra dairesince yapılan yanlış ödemeler, takas mahsup hesaplamaları, takibe konu evraktaki rakamların birbirini tutmaması, icra takibinden önce yapılan ödemelerin durumu, Tehiri icra kararı için yapılacak hesaplama, karşılıksız çeke faiz işler mi, yabancı para alacaklarında icra inkar tazminatı hesaplaması, vb.)


İpotek ve Rehin için yapılan takipler Üst Sınır İpotekleri ve ipotek miktarını aşan alacakların durumu , Bankalarca yapılan icra takiplerindeki özel durumlar , uygulanan faiz oranları , Tüketici kredileri , Genel Kredi Sözleşmeleri değerlendirilmektedir.

Üçüncü Bölümde ise İflas Hesaplamaları ve Konkordato konusunu değerlendiriyoruz. Depo kararı üzerine yapılacak hesaplama, Rehinli ve adi alacaklarda faiz hesaplaması , kayıt ve kayıt terkin davaları , vadesi gelmemiş alacakların hesaplanması vb. konuları değerlendiriyoruz.


Eğitim sadece hesaplamaya yönelik olmayıp , davalarda karşımıza çıkabilecek özel durumlara ilişkin sorunları ve Yargıtay kararlarını da içermektedir.
 
 

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

8 Ders Saati (1 Ders Saati 40 Dakika)

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.