BORÇLAR MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Borçlar Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:
  • Sözleşmelerde şekil
  • Muvazaa
  • İptal davaları
  • Adam çalıştıranın sorumluluğu
  • Yapı malikinin sorumluluğu
  • Zamanaşımı
  • Rücuda zamanaşımı
  • Ceza hukuku ilişkisinde zamanaşımı
  • Sebepsiz Zenginleşme
  • Faiz
  • Süreye bağlı borcun ifası
  • Dönemsel edimlerin birinin kabulünde öncekilerin de alınmış sayılacağı
  • Borçlunun temerrüdü
  • Temerrüt faizi
  • Aşkın zarar
  • Seçimlik haklar
  • Sürekli edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü
  • Genel Zamanaşımı
  • 5 yıllık Zamanaşımına tabi alacaklar
  • Bağlı alacaklarda zamanaşımı
  • Zamanaşımını durduran nedenler
  • Zamanaşımından feragat
  • Zamanaşımının resen ileri sürülemeyeceği
  • Alacaklıya halef olma
  • Bağlanma parası
  • Cayma parası
  • Cezai koşulu
  • Ceza zarar arasındaki ilişki
  • Kısmi ifanın yanması
  • Ceza miktarı geçersizliği indirilmesi
  • Alacağın temliki
  • Alacağın devrinin şekli
  • Satış sözleşmesi
  • Ayıp
  • Alıcının seçimlik hakları
  • Satılanın yok olması veya ağır hasara uğraması
  • Dönmenin sonuçları
  • Zamanaşımı
  • Alıcının borçları
  • Satış bedelinin indirilmesi
  • Satış bedelinin muacceliyeti ve faizi
  • Satıcının dönme hakkı
  • Zararın hesaplanması ve giderimi
  • Taşınmaz satımı şekil
  • Yarar ve hasar
  • Örnek üzerine satış
  • Beğenme koşulu ile satış
  • Deneme gözden geçirme
  • Kısmi ödemeli satışlar taksitle satış
  • Alıcının temerrüdü
  • Sözleşmeden dönme
  • Hakimin müdahalesi
  • Kira sözleşmesi
  • Kira tespit davası
  • Genel Hizmet sözleşmesi
  • Eser sözleşmesi
  • Ayıp
  • İş sahibinin seçimlik hakları
  • Eserin kabulü zamanaşımı
  • Bedelin muacceliyeti
  • Götürü bedel
  • Vekalet sözleşmesi
  • Vekaletsiz iş görme
  • Kefalet
  • Adi Ortaklık sözleşmesi

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.