BANKACILIK MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Bankacılık Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 • BANKALAR
  • Banka
  • Bankaların Görevleri
  • Bankalarda Yönetim Organizasyonu
  • Banka Türleri
 • BANKACILIKTA TEMEL KAVRAMLAR
  • Plasman
  • Moralite
  • Temerrüt
  • Cari hesap
  • Mudi
  • Valör
  • Vade
  • Nakit Ankes
  • Çek Takası
  • Virman
  • EFT
  • EMKT
  • Kambiyo
  • SWIFT
  • IBAN
  • Faiz
  • Komisyon
  • Masraf
  • Kesinti
  • BSMV
  • Stopaj
  • Teminat
  • İpotek
  • Rehin
  • Temlik
  • Kefil
  • Ekspertiz Raporu
  • Marj
 • MEVDUAT
 • HAVALE
 • KİRALIK KASALAR
 • ÇEK VE SENETLER
  • Çek ile İlgili Kavramlar
  • Nama Yazılı Çek
  • Bloke Çekler
  • Ciro
  • Vade
  • Ödeme İçin İbraz Müddetleri
  • Zamanaşımı
  • Çek Karnesinin Bankalardan Alınması
  • Çekte İbraz ve Ödeme
  • Karşılıksız Çek
  • Muhasebe Açısından Çekler
  • Çek İşlemleri
  • Çek İşlemlerine Ait Belgeler
 • ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ
 • YABANCI PARA İŞLEMLERİ, ULUSLAR ARASI BANKACILIK
  • Bankalarda Dış Ticaret Hizmetleri
  • İhracat
  • Forward İşlemleri
  • İthalat İşlem Türleri
  • Akreditif çeşitleri
  • Peşin ihracat
  • Kabul kredili ihracat
 • KREDİ İŞLEMLERİ
  • Kredinin Tanımı
  • Kredilerin Temel Unsurları
  • Kredi Kullandırımının Amaçları
  • Kredi Değerliliğinin Ölçülmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
  • Kredi Açmaya Yetkili Organlar
  • Genel Kredi Sınırları
  • Kredi Kısıtlamaları
  • Kredi Tahsis Limitleri
 • KREDİ TÜRLERİ
 • Ticari Krediler
 • Tüketici Kredileri
 • Tarımsal Krediler
 • Nakdi krediler
 • Gayrinakdi krediler
 • Garanti mektupları
 • Kredilerin Kullanım Amaçlarına Göre Ayırımı
 • Kredi Sözleşmeleri
 • TEMİNATLAR
  • Banka Kredi Teminatları
 • İLGİLİ YARGITAY KARARLARININ İNCELENMESİ
 • BİLİRKİŞİ RAPORU ÖRNEKLERİ

 • Online Kayıt:

  Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

  Program Bedeli:

  Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

  Programın Süresi:

  24 saat.

  Belge:

  Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla  “Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.