AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ALACAĞINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

 • AVUKATLIK ÜCRETİ
 • AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
  • Azil
  • İstifa
  • Ölüm- Ehliyetin kaybedilmesi- İflas
  • Tarafların Anlaşması
  • Sözleşme Süresinin Dolması
  • İşin Sona Ermesi
 • TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI
  • Avukatın Hakları
   • Ücret Talep hakkı
   • Avans masraf talep hakkı
   • Hapis hakkı
   • Rüçhan (Öncelik) hakkı
   • İşi bırakma, çekilme, istifa hakkı
   • İş sahibi tarafından başka avukat görevlendirilmesine muvafakat etmeme hakkı
   • İşi başka bir avukat vererek veya başka bir avukatla takip etme hakkı
  • Avukatın Borçları
   • Aydınlatma borcu
   • Sadakat borcu
   • Özen gösterme borcu
   • Talimata uyma borcu
   • İşi sonuna kadar takip etme borcu
   • Hesap verme borcu
   • Aldıklarını iade borcu
   • Sır saklama borcu
 • AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VEKALET ÜCRETİ
  • Vekalet Ücreti Çeşitleri
   • Akdi Vekalet Ücreti
   • AYasal Vekalet ücreti
  • Vekalet Ücretinin Muacceliyeti
  • Vekalet Ücreti alacağında temerrüt faizi
  • Vekalet ücret sözleşmesinin şekli
  • Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesinde Vekalet Ücreti
   • Azil
   • Haklı Azil
   • Haksız Azil
  • İstifa
 • VEKALET ÜCRETİNDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK
 • ZAMANAŞIMI

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.