AKTÜERYA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI (TEMEL EĞİTİM)

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program eğitime katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Hesaplamalarda, 6704 sayılı ve 7327 Sayılı Kanunlarda04.12.2021 ve 01.04.2020 tarihlerinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda, 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler ile 17/07/2020 Tarih, Esas 2019/40, Karar 2020/40 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı dikkate alınmıştır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
  • Beklenen Yaşam Süresi (Bakiye Ömür Kavramı)
  • Türkiye Hayat Tabloları (TRH2010)
  • Diğer Hayat Tabloları (PMF1931, CSO1980 vb.)
  • Hayat Anüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanunda, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

  • Aktüeryal Hesap (Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Hayat Anüitesi ve TRH2010 Tablosu)
  • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

  • Beden tamlığının ihlali tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi
 • Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelemesi
 • Progresif Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi

Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
  • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
  • Hayat Tabloları
  • Hayat Anüiteleri
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanunda, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)
 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

 • Aktüeryal Hesap (Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Hayat Anüitesi ve TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

 • Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi
  • Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi
  • Progresif Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi

 

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim bedellerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

27 Ders Saati (1 Ders Saati 40 Dakika)

Uzaktan Eğitim Süreci:

Eğitim programı uzaktan eğitim formatında hazırlanmıştır ve online bir eğitim portalı üzerinden verilecektir.

Bu sertifika programı 40’ar dakikalık 27 ders saatinden oluşmaktadır ve 27 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır. Eğitimin işleniş şekli örgün eğitimle birebir aynıdır. Eğitimde kullanılan örnek dosya, yapılan tazminat hesapları ve verilen bilirkişi raporları sayıları ise örgün eğitime göre artırılmıştır.

Eğitim portalına girebilmeniz için kullanıcı kodu ve şifreniz kayıt yaparken vermiş olduğunuz telefon numarasına ve e-posta adresine SMS ve e-posta olarak gönderilecektir.

Eğitim materyalleri videolardan, eğitim notlarından ve slaytlarından, mortalite (hayat) tablolarından ve kişisel verilerden arındırılmış bilirkişi raporu örneklerinden oluşmaktadır.

Belge almaya hak kazanmak için eğitimi 14 gün içinde tamamlamanız gerekmektedir.

Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Eğitim süresi içinde dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) katılım sağlayabilirsiniz. Eğitim portalına giriş yetkisi eğitim başlangıç tarihinden itibaren 14 gün geçmesiyle birlikte otomatik olarak kaldırılacaktır.

Videoların izlenme oranları kullanıcı bazında kayıt altında tutulacak ve talep edilmesi halinde ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

Belge:

Katılımcılara, eğitimin başlamasından itibaren 14 gün içerisinde videoların tümünü izleyerek eğitimleri tamamlamaları şartıyla, “Aktüerya (İş Göremezlik / Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası” verilecektir.