AKTÜERYA BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66 
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Bu programın amacı, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Program eğitime katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 266. maddesinde yer alan şekliyle resmi bilirkişilik ve yine aynı kanunun 293. maddesinde yer alan şekliyle uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:


Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığının İhlalinin Değerlendirilmesi
 • Masraf Kalemleri
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
 • Hayat Sigortaları Matematiği
  • Beklenen Yaşam Süresi (Bakiye Ömür Kavramı)
  • Türkiye Hayat Tabloları (TRH2010)
  • Diğer Hayat Tabloları (PMF1931, CSO1980 vb.)
  • Hayat Anüiteleri
 • Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
  • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanunda,01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlardave 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)
  • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
  • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
  • Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

 

Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
  • Fiili ve Farazi Destek
 • Gelir Paylaşım Oranları
 • Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
 • Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
 • Zarardan İndirim Nedenleri
 • Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
  • Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
  • Hayat Tabloları
  • Hayat Anüiteleri
 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
 • Aktüeryal Hesap (Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Hayat Anüitesi ve TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)
 • Beden tamlığının ihlali tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi
  • Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi
  • Progresif Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi
 • Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanunda, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlarda ve 01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında öngörülen yöntemler)
 • Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar

 • Aktüeryal Hesap (Dönem Başı Ödemeli Dönemsel Hayat Anüitesi ve TRH2010 Tablosu)
 • Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve PMF1931 Tablosu)

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Bilirkişi Raporlarının Hazırlanması

 • Destekten yoksun kalma tazminatı konusunda bilirkişi raporunun yazılması ve incelenmesi
  • Aktüeryal Yönteme dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesi
  • Progresif  Rant Yöntemine dayalı bilirkişi raporlarının yazılması ve incelenmesiOnline Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

24 saat.

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla, “Aktüerya (İş Göremezlik / Destekten Yoksun Kalma) Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.