AİLE VE MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK PROGRAMI

İletişim:

0530 788 33 79 – 0507 230 11 66
0553 837 91 02 – 0553 837 91 03

Programın Amacı:

Program eğitime katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde Aile ve Miras Mevzuatından kaynaklı konularda bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

İçerik:

Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

YASAL MAL REJİMİ VE TASFİYESİ
 • Yasal Mal Rejiminin Tanımı ve Kapsamı
 • Yasal Mal Rejiminin Başlangıcı ve Sona Ermesi
 • Eski TMK Döneminde Başlayan Ve Yeni TMK Döneminde Devam Eden Evliliklerde Uygulanacak Mal Rejimi
 • Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme
 • Zamanaşımı
 • Edinilmiş Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Tasfiyede Dikkate Alınacak Ve Dikkate Alınmayacak Malvarlıklarının Ayrımı
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişilerden Olan Alacakların Değerlendirilmesi
 • Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesinde Üçüncü Kişiler Adına Olan Malların Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Anı Ve Malların Tasfiyede Hangi Tarihteki Değerleri İle Dikkate Alınacağı
 • Kişisel Mal Kavramı ve Değerlendirilmesi
 • Genel Olarak Mal Rejimi Tasfiyesi Davalarında Öne Sürülen ve Öne Sürülemeyecek Talepler
 • Katılma Alacağı
 • Değer Artış Payı Alacağı
 • Katkı Payı Alacağı
 • Denkleştirme
 • Yasal Mal Rejimi Tasfiyesi Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları


MİRAS MEVZUATINDAN KAYNAKLI KONU VE HESAPLAMALAR
 • Miras Hukuku Mevzuatı
 • Mirasçılar / Yasal Mirasçılık
 • Derece (Zümre Sistemi)/ Zümre Sistemindeki Mirasçılar
 • Evlatlık Ve Alt Soyunun Kanuni Mirasçılığı
 • Eşin Mirasçılık Hakkı Ve Mirasta Mal Paylaşımı
 • Saklı Paylı Mirasçılar/ Saklı Pay Hesaplama
 • Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi
 • Sağ Kalan Eşin Açtığı Katılma Alacağı Talebi
 • Sağ Kalan Eşe Karşı Açılan/ Mirasçıların Devam Ettirdiği Katılma Alacağı Talebi
 • Tenkis Davası
 • Tenkis Davası Açma Süresi Ve Yetkili Mahkeme
 • Tenkiste Sıra
 • Tenkise Tabi Tasarruflar
 • Ölüme Bağlı Kazandırmaların Tenkisi
 • Sağlar Arası Kazandırmaların Tenkisi
 • Mirasta Denkleştirme
 • Denkleştirme Ve Tenkis Arasındaki Farklar
 • Miras Mevzuatı Kapsamındaki Alacakların Hesaplanma Yöntemleri
 • Bilirkişi Raporlarından Uygulamalı Örnekler Ve Yargıtay Kararları

Online Kayıt:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz.

Program Bedeli:

Linke tıklayarak güncel eğitim tarihlerini görebilirsiniz. 

Programın Süresi:

10 Ders Saati (1 Ders saati 40 Dakika)

Belge:

Katılımcılara 11/12 devam koşulunu sağlamaları şartıyla “Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi” verilecektir.